سازمان فناوری اطلاعات ایران

درباره ظفر


ماهواره ظفر توسط تیم جوان و متخصص دانشگاه علم و صنعت ایران و با نظارت سیستمی سازمان فضایی ایران طراحی و ساخته شده است.

 

ماهواره ظفر یک ماهواره سنجش از دوری با وزن ۱۱۳ کیلوگرم است که قابلیت تصویربرداری با قدرت تفکیک مکانی ۲۵ متر را دارد. عمر عملکردی ماهواره ظفر دو سال است و داده های دریافتی از آن می تواند در حوزه‌های پایش توسعه شهری، پایش تغییرات در عرصه‌های طبیعی و جنگل‌ها، پایش پهنه‌های کشاورزی، پایش تغییرات دریاچه‌های دائمی و فصلی، پایش مناطق تخریب شده در حوادث طبیعی و... مورد استفاده قرار گیرد.

 

 


این ماهواره علاوه بر تصویربرداری از سطح زمین، قابلیت اندازی گیری تشعشعات فضایی و ذخیره و ارسال پیام را نیز دارد.