سازمان فناوری اطلاعات ایران

ظفر + من

ماهواره ظفر در کنار ماموریت‌های سنجشی، قرار است 256 پیام نیز مخابره کند. در پویش «ظفر + من»، شما می‌توانید پیام صوتی یا تصویری خود را (حداکثر یک دقیقه) در این سامانه بارگذاری نمایید تا بهترین آن‌ها به عنوان «صدای ایران» از ظفر پخش شود.

تا کنون 1840 نفر «صدای ایران» شده‌اند، شما نیز بپیوندید! :-)